• +90 362 437 66 54

  • ulukan.osgb@gmail.com

  • 09:00 - 18:00

  • Hizmetinizdeyiz...

1İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

ULUKAN OSGB altyapısı daha önce hiç işyeri hekimliği yapmamış bir doktorun bile kısa sürede işyeri hekimliğinin püf noktaları öğrenebilmesini sağlar ve dokümantasyonumuzu sürekli güncelleyerek, işyeri hekiminin en güncel bilgiler ışında iş sağlığı hizmeti vermesini sağlar.

DAHA FAZLASI

2İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

ULUKAN OSGB'de görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete´de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

DAHA FAZLASI

3SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

Sağlık personelinin (işyeri hemşiresi) yasal olarak yapabilecekleri sınırlıdır, bu yüzden sağlık personellerimizi, sürekli olarak işyeri hekimine iş sağlığı alanında destek olacak şekilde eğitimler veriyoruz. ULUKAN OSGB personelleri iş sağlığına son derece hakim ve saha denetimleri yaparak sonuçları şirketimize raporluyor.

DAHA FAZLASI

4RİSK ANALİZİ

Risk analizi, yapılan işler sonucunda her türlü işyeri yetkilisi ve çalışanı için zarara neden olabilecek risklerin belirlenmesi ve olasılıklar dâhilinde yorumlanması işlemidir. Riskler belirlenir, risklere sebebiyet verecek kaynaklar sınıflandırılır ve doğabilecek sorunlar olasılık dağılımı ile işyeri yetkililerine aktarılır.

DAHA FAZLASI

5ACİL DURUM EYLEM PLANI

İşyerindeki çalışma ortamını, kullanılan maddeleri, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alarak aşağıdaki işlemlerin yapılmasını sağlamak için hazıranan plana acil durum planı denir.

DAHA FAZLASI

6AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞMA

İş yerlerinde fiziki yeterliliğe sahip uygun kişilerin işe alınması ve çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirlemek için işe giriş sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 6331 sayılı kanuna göre yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş sağlık raporu olmadan iş başı yaptırılamaz.

DAHA FAZLASI

7YILLIK PERİYODİK MUAYENELER

İşyeri hekiminin en asli ve yararlı görevlerinden biri de periyodik muayenelerdir. Çalışanların yaptıkları işlere ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneler değişkenlik gösterir. Yılda bir kez yapılması gereken fiziksel muayenelerin yanı sıra periyodik yapılacak tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir.

DAHA FAZLASI

8PORTÖR MUAYENELERİ

Portör muayenesi kapsamında gaite kültürü, boğaz kültürü, burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelenmesi tetkikleri yapılarak sonuçlar işçi sağlığı dosyasında saklanır.

DAHA FAZLASI

8TEMEL EĞİTİMLER

ULUKAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi´nin, bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek firmamızın görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının görevidir./p> DAHA FAZLASI