• +90 362 437 66 54

 • ulukan.osgb@gmail.com

 • 09:00 - 18:00

 • Hizmetinizdeyiz...

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

ULUKAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi´nde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete´de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİME DENİR?

İş Güvenliği Uzmanı, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültesinden mezun olmuş ve iş güvenliği uzmanlığı kursuna gittikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olmuş kişilere denir. Bir C Sınıfı iş güvenliği uzmanı, 4 yıl uzmanlık yaptıktan sonra B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olması ve 3 yıl tehlikeli işlerde uzmanlık yaptıktan sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanır. Kısacası C sınıfı bir iş güvenliği uzmanı en iyi ihtimalle 7 senede A sınıfı uzmanlığa yükselir.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İşyerinizin alması gerek iş güvenliği uzmanının süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla ve işyerinizin teklike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

 • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NE YAPAR?

İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB'nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir.

İş Güvenliği Uzmanı'nın görevlerini aşağıda bulabilirsiniz.

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
 • Yangın güvenliğini sağlamak
image
 • ACİL DURUM PLANI
  • İşyerindeki çalışma ortamını, kullanılan maddeleri, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alarak aşağıdaki işlemlerin yapılmasını sağlamak için hazıranan plana acil durum planı denir.
   * Olması muhtemel acil durumları değerlendirmek
   * Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlemek
   * Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almak
   * Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapmak
   * Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim vermek
   * Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapmak

 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ
  • Aşağıdakiler, işyerinde yapılan işlerin özellikleri dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesinin amaçlarıdır:
   * Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
   * Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
   * İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
   * Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne almak
   * Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
   * Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükseltmek

 • SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI
  • Sağlık ve güvenlik planıyla, aşağıdaki işlerdeki riskler değerlendirilerek, bütün çalışanları korumak hedeflenir.
   * Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme
   * Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda
   * Radyasyon içeren çalışmalarda
   * Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda
   * Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde
   * Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde
   * Basınçlı keson içinde yapılan işlerde
   * Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde
   * Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde

 • PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI
  • İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunması amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır. Bu doküman hazırlanırken aşağıdakiler amaçlanır.
   * Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
   * Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek
   * Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler almak
   * İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol etmek
   * Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yapmak
   * Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına almak