• +90 362 437 66 54

  • ulukan.osgb@gmail.com

  • 09:00 - 18:00

  • Hizmetinizdeyiz...

İŞ KAZALARININ %98'ININ SEBEBI İNSAN


Bu oranlardan da görülmektedir ki, iş kazalarının %98’inin nedeni insanlardır. Yani çalışanlar ve işverenler ihmalin baş kahramanı oluvermiştir. İşveren ve özellikle çalışanlar doğal olaylar ayrıştırıldığında % 98 oranında sorumsuz davranış sergiledikleri görülmektedir. İşverenin almaya çekindiği kişisel koruyucu donanımlar, çalışanların kullanmaktan hoşlanmadığı baretler veya kesim işi yapan bir ustanın şikâyet edip bir köşeye attığı çelik eldiven ve buna benzer bir çok örnek bu durumun gerçekliğini kanıtlar niteliktedir.

İş kazalarının oluşması için iki unsur vardır. Bunlardan biri tehlikeli durum, bir diğeri ise tehlikeli davranıştır. Sözü geçen tehlikeli davranışlardan kasıt;çalışırken gereksiz yere ivedi hareket etme, şakalaşma, kişisel koruyucu donanım kullanmama gibi örneklerdir. Tehlikeli durumlara örnek olarak ise; çalışma alanındaki zeminin temizlenmemiş olması veya arızalı bir ekipmanın kullanılması örnek verilebilir.

Çalışanların iş kazalarında üstlendikleri ihmalin adı bazen de kasıtlı tehlikeli davranış adını alabilir. Bu da demektir ki çalışanlar; tehlikelerin farkında oldukları halde riski kabullenir ve her koşulda aynı davranışları devam ettirir. Kasıtlı tehlikeli davranışların en genel nedeni kişilerin kendilerine aşırı güven duymalarıdır. Tecrübeli işçiler, bilinen güvensiz hareketlere her şeye rağmen devam ederler. Bu davranış biçimlerinin tamamı; iş kazalarında üretimin en önemli halkası olan çalışanların ihmalini ortaya koymaktadır.

İhmalin bir diğer halkası ise işverenlerdir. İşçinin koruyucu donanım olmadan çalışması konusunda endişelenmeyen işveren sayısı maalesef yüksek bir orana sahiptir. Sektöre yıllarını vermiş olmak onlara da birtakım konularda özgüven katmıştır veya kazaların her zaman başka işletmelere uğrayıp kendilerini es geçeceğini düşünmektedirler. Bazen de maliyeti azaltmak adına kişisel koruyucu donanım temin etmekten kaçınırlar. Özellikle inşaat sektöründe kkd olmadan çalışan çok sayıda işçinin öldüğü veya uzuv kayıplarına uğradığı bilinmektedir.


İş Kazalarında Azalma Var mı?


Sonuç olarak; iş sağlığı ve güvenliği kurallarının maddi veya başka sebeplerle göz ardı edilmesi ve denetim mekanizmasındaki aksaklıklar sebebiyle iş kazalarında azalma sağlanamamıştır. Kazaların sebep olduğu ölümler ile Türkiye’ de yaklaşık her yıl bir il nüfusu kadar insan hayatını kaybetmektedir. Bu koşulların değişmesi için şart olan şey; denetim mekanizmasının doğru işletilmesi, çalışan ve işverenlerde iş güvenliği bilinci oluşturulmasıdır. Bu amaçla iş güvenliği eğitimleri düzenli olarak verilmeli, iyileştirmeler yapılmalı ve kontrol edilmelidir.

Unutmayın! İş hayatında küçük ihmaller, büyük sonuçlar doğurur.

image